nivells d'emmarcació

Basant-nos en els estàndards que suggereix la “Fine Art Trade Guide”, establim els nostres propis nivells.

(Level 3)

Marc

Fustes econòmiques o alumini de perfils simples.
Acabats simples: pàtines i ceres.

Muntatge

amb materials no lliures d’àcids

Protecció

vidre “float” sense protecció UVA

Nivell que s’aplica quan la peça a emmarcar no té valor econòmic, simbòlic o sentimental importants, ja que no es té en compte la possibilitat del desmuntatge i la recuperació.

(Level 2)

NIVELL RECOMANAT

Marc

Fustes nobles o alumini de perfils especials.
Treballs de marqueteria, “spline joint”, etc.
Pàtines especials, laques, daurats a la fulla (pa d’or), ceres d’alta qualitat.

Muntatge
amb materials de conservació (lliure d’àcids). Tècniques de muntatge de conservació.

Protecció
vidres i metacrilats amb protecció UVA i/o antireflexants.

Nivell adequat per a obres d’art de moderat a alt valor, o peces que es vulguin preservar per tenir un alt valor sentimental. Sempre es podrà desmuntar i recuperar l’obra.

(Level 1)

És el nivell de qualitat més alt. Brinda la millor protecció per a la peça a emmarcar, mitjançant l’ús de materials de la més alta qualitat i característiques museístiques (vidres museu, cartrons i paspartus de cotó 100%). Així com també s’apliquen les millors i més correctes tècniques de muntatge, segons cada obra, pensant en la preservació en bon estat per molts anys.

Aquest estàndard s’aplica a obres d’art, objectes o documents de gran valor econòmic i/o històric. Normalment destinat a museus o col·leccions importants.

Aquests estàndards es diferencien, bàsicament, en les característiques dels materials, i per tant en els preus.

No obstant això, són una simple referència, ja que, com és lògic, l’elecció d’un material o muntatge o un altre es combinen, depenent de les particularitats de la peça i també del pressupost del client.

Però, siga el que siga el nivell triat, treballem amb la mateixa cura i professionalitat.

Call Now Button